लातूर जिल्हा

लातूर जिल्ह्यातील 216 शाळांतील शालेय विद्यार्थ्यांना 4 कोटी 35 लाखांचे क्रीडा साहित्य वाटप करण्यात येणार आहे

महाराष्ट्र खाकी (लातूर) – लातूर जिल्ह्यातील खेळाडू क्रीडाक्षेत्राकडे अधीक आकर्षित व्हावेत या साठी जिल्हा क्रिडा विभाग आणि जिल्हा क्रिडा अधिकारी महादेव कसगावडे सतत प्रयत्नशील असतात. महादेव कसगावडे यांच्या नियोजनात लातूर क्रिडा संकुल येथे नवनवीन सुविधा, विवीध खेळांची मैदाने आणि साहित्य पुरवण्यात त्याचे जिल्हा क्रिडा अधिकारी म्हणून चांगले योगदान आहे. आणि राहील ही.खेळाची आवड लहान पानापासून मुलांना राहावी म्हणून जिल्ह्यात क्रीडांगण विकास अनुदानांतर्गत जिल्ह्यातील 216 शाळांतील शालेय विद्यार्थ्यांना 4 कोटी 35 लाखांचे क्रीडा साहित्य वाटप करण्यात येत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शालेय खेळाडूंच्या कौषल्य वाढवण्यासाठी मदत होणार आहे. जिल्हा क्रीडा कार्यालयांतर्गत 2019-20 व 2020-21 या वर्षातील सर्वसाधारण व विशेष घटक योजनेंतर्गत क्रीडांगण विकास अनुदान देण्यात येणार आहे. या अंतर्गत 4 कोटी 35 लाख रुपयांचे क्रीडा साहित्य व विविध खेळांची मैदाने तयार करणे, प्रसाधनगृह व चेंजिंग रुम बांधणे, क्रीडांगण समपातळी करणे, क्रीडांगणाभोवती तारेचे कुंपण घालणे आदी बाबी आहेत. यातील 80 टक्के निधी शालेय विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा साहित्यासाठी वापरण्यात येणार आहेत.

जाहिरात

त्या अंतर्गत सर्वसाधारण गटातील 2019-20 या वर्षात 1 कोटी तर 2020-21 या वर्षात 1 कोटी 60 लाखांचे अनुदान देण्यात आले आहे. विशेष घटक योजनेंतर्गत 2019-20 सालासाठी 25 लाख तर 2020-21 सालासाठी 19 कोटी
50 लाखांचा निधी मंजूर झाला असून, या अंतर्गत साहित्य वाटपकरण्यात येत आहेत. दोन वर्षांतील सर्वसाधारण व विशेष घटकातील अनुदान 4 कोटी 35 लाखांच्या जवळजवळ आहे. यात विविध खेळांचे क्रीडा साहित्य, शारीरिक क्षमता वाढविण्याची यंत्रसामुग्री, प्रशिक्षणाचे साहित्य, मोजमापासाठीचे यंत्र आदींसह अन्य साहित्याचा यात समावेश आहे. क्रीडांगण विकास अनुदानांतर्गत यात साहित्य व क्रीडा विकासासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानामुळे जिल्ह्यातील शालेय व महाविद्यालयातील खेळाडूंना याचा लाभ होणार आहे.

या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 216 शाळांना अनुदान देण्यात
येणार असून, 65 टक्के शाळा जिल्हा परिषदेच्या यासाठी पात्र झाल्या आहेत. यासह विविध संस्था व महाविद्यालयांचा यात समावेश राहणार आहे. सर्वसाधारण गटात दोन वर्षांत 152 शाळांना अनुदान देण्यात येणार असून, विशेष घटकातील 64 शाळांना याचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत 2019-20 या वर्षातील क्रीडा साहित्य जवळपास अनेक शाळांना वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित 2020-21 चे ही वाटप लवकरच होईल. शाळेतील मुख्याध्यापक तसेच क्रीडा शिक्षकांनी साहित्य मोजून घेऊन त्याचा दर्जा तपासावा असे जिल्हा क्रीडाधिकारी महादेव कसगावडे यांनी सांगितले.

जाहिरात

Most Popular

To Top