पोलीस

लातूर जिल्ह्यातील देवणी पोलीस स्टेशन येथील 42 बेवारस मोटार सायकल वाहनाचा लिलाव होणार

महाराष्ट्र खाकी ( लातूर ) -पोलीस स्टेशन, देवणी जि.लातूर येथे एकुण 42 मोटार सायकल बेवारस स्थितीत असून अद्यापर्यंत या बेवारस वाहनाचे कागदपत्रे घेवून कोणीही व्यक्ती मालकी हक्क दाखविण्यासाठी आलेले नाही.पोलीस अधिक्षक लातूर यांनी या बेवास वाहनाचा लिलाव करुन सदर बेवारस वाहने निकाली काढण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

या अनुषंगाने पोलीस स्टेशन देवणी येथील एकुण 42 बेवारस वाहनाचा लिलाव करावयाचा असून त्यावर कोणाचे काही एक अक्षेप किंवा म्हणणे असल्यास त्यांनी सर्व कागदपत्रासह पोलीस स्टेशन देवणी येथे पंधरा दिवसाच्या आत संपर्क पोलीस निरीक्षक गणेश सोंडारे पोलीस ठाणे देवणी मो.क्र. 9823815125, पोलीस

स्टेशन क्र. 02385-269133 या क्रमांकावर साधून आपले म्हणणे सादर करावे. सदर बेवारस वाहनांचे नंबर, चेसी नंबर व इंजिन नंबर बाबतची माहिती पोलीस स्टेशन देवणी कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावण्यात आलेली आहे असे पोलीस निरीक्षक पोलीस, देवणी पोलीस स्टेशन , यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

Most Popular

To Top