महाराष्ट्र

वीजबिलाची थकबाकी नसलेली उस्मानाबाद नगरपालिका.

महाराष्ट्र खाकी (उस्मानाबाद ) – उस्मानाबाद नगर पालिका, ही वीजबिलाची काहीही थकबाकी नसलेली नगरपालिका ठरली आहे. 31मार्च 2018 पर्यंत उस्मानाबाद नगर पालिकेची पाणीपुरवठा आणि पथदिवे यांची एकुण थकबाकी 6 कोटी 54 लाख 54 रूपये एवढी होती. त्यापैकी 50 टक्के रक्कम नगर विकास खात्यानं 14 व्या वित्तआयोगाच्या निधीमधुन परस्पर महावितरण कंपनीला अदा केली, आणि उर्वरित 50 टक्के रक्कम ही उस्मानाबाद नगर पालिकेनं 15 हप्त्यांमध्ये वेळच्यावेळी भरली.

प्रत्येक महिन्याला महावितरणचं साधारणः 35 ते 40 लाख रूपये वीजबिल भरलं जातं. त्यामुळे उस्मानाबाद नगर पालिका ही राज्यातली, 1 रूपयाही थकबाकी नसलेली एकमेव नगर पालिका ठरली असल्याचं आमच्या वार्ताहरानं कळवलं आहे. त्यामुळे महावितरणचे मुख्य अभियंता भारत जाडकर यांनी नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर आणि मुख्याधिकारी हरिकल्याण येलगट्टे यांचा उस्मानाबादमधे जाऊन यथोचित सत्कार आणि अभिनंदन केलं.

Most Popular

To Top